Στο ΣτΕ προσέφυγαν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λοιποί κλάδοι για την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας καθώς και οι διοικήσεις της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αίτημα τη μη υπαγωγή τους στον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι έχει παρέλθει το εύλογο διάστημα εντός του οποίου ο υπουργός Εργασίας έπρεπε να είχε διαβιβάσει την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας των ταμείων τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) ώστε να είχε ήδη εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη της, αλλά έπρεπε επίσης να έχει εκδοθεί και η σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι από την αναλογιστική μελέτη προκύπτει βιωσιμότητα των ταμείων έως και 40 έτη.

Με την προσφυγή ζητείται λοιπόν η ακύρωση της άρνησης τόσο του αρμόδιου υπουργού όσο και της Αρχής να προβούν στις ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο προκειμένου τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία υπάγονται οι ανωτέρω σύλλογοι να μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και έτσι να μην υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, να αναφερθεί ότι η προσφυγή περιέχει αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής ενώ η τακτική δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 4 Μαρτίου 2013 στην 7μελή σύνθεση του Α’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Σχόλια