Στο ΣτΕ προσέφυγαν και οι ένστολοι

0

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κριθεί αντισυνταγματικός και αντίθετος με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τόσο ο επίμαχος νόμος, με τον οποίο προβλέπεται αναδρομική, από 1η Αυγούστου 2012, επιστροφή των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημόσιο όσο και η υπουργική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται η υποχρέωση τμηματικής αναδρομικής επιστροφής μέρους των αποδοχών τους.

Σχόλια