Στο ΣτΕ προσέφυγαν κάτοικοι του δήμου Μονεμβασιάς για τα αιολικά πάρκα

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν κάτοικοι του δήμου Μονεμβασιάς και μέλη του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, ζητώντας να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος, με τις οποίες εγκρίνονταν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων σε περιοχή της Λακωνίας.

Οι προσφεύγοντες ζητούν να αναγνωρισθεί παραβίαση του άρθρου 6 παρ.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (“Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του.

Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη”) ως προς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή.

Σχόλια