Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι δικαστικές ενώσεις της χώρας κατά του ν. 4093/2012

0

Όλες οι δικαστικές ενώσεις της χώρας και εκατοντάδες μεμονωμένοι Δικαστικοί Λειτουργοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικός και αντίθετος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ο ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III) αναφορικά με τις διατάξεις, με τις οποίες επέρχεται αναδρομική μείωση των δικαστικών αποδοχών και συντάξεων, από την 1η Αυγούστου 2012 και ρυθμίζεται τμηματικά ο τρόπος επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και 602 Δικαστές και Εισαγγελείς όλων των βαθμίδων της Δικαιοσύνης. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι με τις επίμαχες διατάξεις του νόμου παραβιάζονται τα άρθρα 26, 87 και 88 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην περιουσία.

Παράλληλα, ζητείται η ακύρωση της από 14.11.2012 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, με την οποία προβλέπεται επιστροφή των «αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών», όπως προκύπτει από την εφαρμογή του Μνημονίου III. Να επισημανθεί ότι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς δεν προσέφυγαν στο Μισθοδικείο γιατί έχει κριθεί από το ΣτΕ ότι στο Μισθοδικείο υπάγονται μόνο ατομικές μισθολογικές, συνταξιοδοτικές και φορολογικές υποθέσεις των δικαστών, ενώ οι προσφυγές που αφορούν «ακυρωτική διαφορά» υπάγονται στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχόλια