Στο ΣτΕ προσέφυγαν Περιφέρειες για ακύρωση των απολύσεων εργαζομένων τους

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητώντας να κριθεί παράνομος και αντισυνταγματικός ο ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III) και ειδικότερα, οι διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται κατάργηση των θέσεων κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων διοικητικού, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικού – οικονομικού και διοικητικού-γραμματέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι Περιφέρειες, με τις κατατεθείσες προσφυγές τους, στρέφονται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του ν. 4093/2012, της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της ακόλουθης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και υποστηρίζουν ότι ο τρόπος κατάργησης των επίμαχων θέσεων είναι πασίδηλα αντισυνταγματικός καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 2, 4, 26, 72, 74, 76, 101, 102 και 103 του Συντάγματος. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η κατάργηση οργανικών θέσεων στο Δημόσιο τομέα είναι μεν δυνατή αλλά απαιτείται η αντικειμενική αιτιολόγηση, να δικαιολογείται δηλαδή ότι οι συγκεκριμένες θέσεις δεν εξυπηρετούν πλέον τον κοινωνικό και υπηρεσιακό σκοπό, για τον οποίο είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Τονίζεται ότι εν προκειμένω, η κατάργηση των οργανικών θέσεων έγινε με τρόπο μαζικό και γενικευμένο, χωρίς καμία εξειδίκευση, με μη αντικειμενικά κριτήρια ενώ αναφέρεται ότι απολύθηκαν έμπειροι και χρήσιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η κοινωνική αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η θέση συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων σε διαθεσιμότητα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας.

Σχόλια