Στο ΣτΕ προσέφυγαν τα υπουργεία Οικονομίας και Πολιτισμού

0

Τα υπουργεία Οικονομίας και Πολιτισμού και η διευθύντρια της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ΙΚΑ και διευθυντή του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στη Χαλκίδα.

Με την προσφυγή τους ζητούν να ακυρωθεί η από 29.1.2009 απόφαση του διευθυντή του ΙΚΑ Χαλκίδας και η Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) του ίδιου υποκαταστήματος, με την οποία επιβλήθηκε στην 23η ΕΒΑ προσαύξηση ποσού 4.836,86 ευρώ.

Η εν λόγω προσαύξηση επιβλήθηκε, καθώς το ΙΚΑ, όταν πήγε να εξαργυρώσει δύο επιταγές, ύψους 1.968,47 ευρώ και 2.868,93 ευρώ, αντίστοιχα, που του είχε δώσει η 23η ΕΒΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτήν, δεν υπήρχαν χρήματα στο λογαριασμό της στην Τράπεζα της Ελλάδος (το υπόλοιπο του λογαριασμού ήταν μηδέν, κατά τους ισχυρισμούς του ΙΚΑ).

Tα υπουργεία αναφέρουν στην αίτησή τους ότι εσφαλμένα το ΙΚΑ Χαλκίδας υποστηρίζει ότι κατά την εμφάνιση των επιταγών προς είσπραξη υπήρχε μηδενικό υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό.
Αντίθετα, προσθέτουν ότι στο λογαριασμό υπήρχαν 1.599,66 ευρώ, τα οποία δεν κάλυπταν μεν το ποσό των επιταγών, αλλά το ΙΚΑ όφειλε να αφαιρέσει το ποσό αυτό από τις προσαυξήσεις που επέβαλε.

Παράλληλα, τα υπουργεία υποστηρίζουν ότι οι προσαυξήσεις δεν έπρεπε να καταλογισθούν από το ΙΚΑ στην 23η ΕΒΑ, αλλά στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά συνέπεια είναι παράνομη η επιβολή τους.

Τέλος, αναφέρουν τα δύο υπουργεία ότι οι προσαυξήσεις είναι αντισυνταγματικές, καθώς δεν κλήθηκε ούτε το Δημόσιο ούτε η 23η ΕΒΑ σε ακρόαση πριν την έκδοση του ΠΕΕ.

Σχόλια