Στο ΣτΕ προσφεύγει η Νομαρχία Πειραιά για την Ψυτάλλεια

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Νομαρχία Πειραιά ζητώντας την ακύρωση πρόσφατης απόφασης της Περιφέρειας Αττικής που προέβλεπε την ακύρωση της απόφασης της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυτάλλειας.

Η Νομαρχία Πειραιά επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί τόσο για τους κατοίκους, όσο και για το περιβάλλον η μη απομάκρυνση της λυματολάσπης από το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου Υπουργείου και της ΕΥΔΑΠ από τον περασμένο Ιούλιο. Επισημαίνει μάλιστα, ότι σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου του ΥΕΝ, σημειώθηκε ρύπανση στην παράκτια θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ψυττάλειας και Κυνοσούρας εκτάσεως περίπου 500 τ.μ., από λύματα προερχόμενα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων νήσου και συγκεκριμένα από τον χώρο φόρτωσης στερεών καταλοίπων επί φορτηγών οχημάτων.

Σχόλια