Στο ΣτΕ προσφεύγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά απόφασης της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων

0

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφυγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αναστάσης Παπαληγούρας, επιδιώκοντας την ακύρωση του προστίμου των 5.000 ευρώ που επιβλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για «μη διαφύλαξη του απορρήτου και της ασφάλειας του αρχείου» του Ιδρύματος Αγωγής Θηλέων του Παπάγου.

Συγκεκριμένα η Αρχή, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στο εν λόγω Ίδρυμα το Μάρτιο του 2007, διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο μέρος του αρχείου, που αφορούσε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των ανηλίκων, παρέμενε μέσα στο κτίριο του Ιδρύματος, παρόλο που είχαν περάσει δέκα χρόνια από την παύση της λειτουργίας του.

Ως εκ τούτου επέβαλε πρόστιμο στο Υπουργείο, καθώς θεώρησε ότι υπήρξε «σαφής παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, διότι δεν είχε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, ώστε να μην αποτελέσουν αντικείμενο αθέμιτης επεξεργασίας, όπως η διάδοσή τους σε τρίτους».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην προσφυγή του, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα όργανα της Αρχής εισήλθαν χωρίς ενημέρωση στους χώρους του Ιδρύματος, αλλά και ότι το πρόστιμο παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, πέραν του παραλόγου να επιβάλλεται οικονομική κύρωση εις βάρος του Δημοσίου, το οποίο είναι ταυτοχρόνως και δικαιούχος του σχετικού εσόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Αρχή τιμώρησε το υπουργείο που την εποπτεύει.