Στο ΣτΕ τα 36 σχέδια ΠΔ για το σχέδιο “Αθηνά”

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέστειλε το υπουργείο Παιδείας τα σχέδια 36 Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν το σχέδιο «Αθηνά» για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις και μετονομασίες Τμημάτων και Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο έλεγχος από το ΣτΕ και η νομοτεχνική επεξεργασία θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα καθώς οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι από τα συνολικά 36 σχέδια ΠΔ, τα 22 αναφέρονται σε Α.Ε.Ι. και τα 14 σε Τ.Ε.Ι. ενώ με τις διατάξεις τους, προβλέπονται αλλαγές και καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν τους φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Τμημάτων.

Σχόλια