Στο ΣτΕ τα διατάγματα για τους οργανισμούς των περιφερειών της χώρας

0

Στο Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκαν για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία 20 Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν τους οργανισμούς των 13 περιφερειών και των επτά κρατικών διοικήσεων της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Καλλικράτη.
Σύμφωνα με τα εν λόγω Προεδρικά Διατάγματα οι κεντρικές υπηρεσίες των περιφερειών διαρθρώνονται ως εξής: 1) Γραφείο περιφερειάρχη, 2) Γραφεία αντιπεριφερειαρχών, 3) Γενική διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος και υποδομών, 4) Γενική διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας, 5) Γενική διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 6) Γενική διεύθυνση ανάπτυξης, 7) Γενική διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, 8) Γενικής διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
Παράλληλα, σε κάθε κεντρική υπηρεσία των περιφερειών θα λειτουργούν και οι εξής υπηρεσίες: α) Νομική, β) Αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, γ) Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας, δ) Αυτοτελές τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, ε) Αυτοτελές γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων.
Με τα σχετικά διατάγματα καθορίζεται και ο αριθμός των θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια, ενώ με απόφαση του κάθε περιφερειάρχη θα τοποθετηθεί το τακτικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό της κάθε περιφέρειας σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες των υπηρεσιών κάθε περιφέρειας.

Σχόλια