Στο ΣτΕ τα σχέδια Π.Δ. για δύο νέες Γενικές Γραμματείες

0

Δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία δημιουργούνται οι Γενικές Γραμματείες Μεταναστευτικής Πολιτικής (στο υπουργείο Εσωτερικών) και Τουρισμού (στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), κατατέθηκαν για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα σχέδια υπογράφονται από τον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου και τους συναρμόδιους υπουργούς και προβλέπουν τις αρμοδιότητες των δύο νέων Γενικών Γραμματειών.
Το πρώτο σχέδιο που αφορά στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ορίζει ότι αρμοδιότητές της θα είναι: «1) Η εισήγηση για τον σχεδιασμό και χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα α) της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, β) της ιθαγένειας. 2) Η εποπτεία και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες α) για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, β) για την ιθαγένεια. 3) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 4) Η εποπτεία και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής». Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών.
Το δεύτερο σχέδιο αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού προβλέπει ότι θα υπαχθούν σε αυτή οι υπηρεσίες του τέως υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, πριν από τη συγχώνευσή του στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Αποστολή της νέας Γ.Γ. θα είναι ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Σχόλια