Στο ΣτΕ το ΠΔ για την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

0

Την 5η Μαΐου θα συζητηθεί ενώπιον του Ε Τμήματος του ΣτΕ, το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει την ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Εισηγητής ορίστηκε ο Χρήστος Ντουχάνης, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η σχετική οικονομική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του σχετικού ΠΔ από το αρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ, για την ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου θα εκκρεμεί μόνο η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.;

Σχόλια