Στο στόχαστρο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το κίνημα Δεν Πληρώνω

0

Όλους τους πιθανούς τρόπους προκειμένου να μπει ένα τέλος στη δράση του κινήματος πολιτών κατά των διοδίων μελετά το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις τόσο του υπουργού Δημήτρη Ρέππα όσο και του υφυπουργού Γιάννη Μαγκριώτη, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τροποποίησης του ΚΟΚ, προκειμένου να αναχθεί σε αξιόποινη πράξη η μη καταβολή του τιμήματος στους σταθμούς των διοδίων ανά την επικράτεια. Την ίδια ώρα, ο ασκούμενος δικηγόρος ΔΣΑ, Γεώργιος Πανίτσας, θέτει επί τάπητος, μέσω του lawnet.gr , μια ολοκληρωμένη πρόταση προκειμένου, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, να εξευρεθεί η χρυσή τομή που θα ικανοποιεί και τα τρία εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση, πολίτες, Δημόσιο και Κοινοπραξίες. Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς οι οδηγίες 1999/62 και 2006/36 ορίζουν ότι οι αυτοκινητόδρομοι πρέπει να καλύπτουν κάποιες προδιαγραφές, όπως π.χ. δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση, αλλά και ότι η χρέωση των διοδίων πρέπει να αντιπροσωπεύει την ανάκτηση του κατασκευαστικού κόστους. Είναι πασιφανές ότι όταν το έργο κατασκευής δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε κατά το ήμισυ, η χρέωση τόσο υψηλών τιμών στα διόδια συνιστά κερδοσκοπία. Επιπλέον, στην Ελλάδα το κόστος των διοδίων δεν επιμερίζεται δίκαια μεταξύ των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων, καθώς πληρώνουμε διόδια για τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και όχι για τα χιλιόμετρα που διανύσαμε. Οι συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού κράτους και των κατασκευαστικών εταιριών προέβλεπαν, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, την χιλιομετρική χρέωση των διοδίων, όρος που ως και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Όσον αφορά την τοποθέτηση διοδίων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, ο νόμος 2539/1997 προβλέπει ότι οι κάτοικοι των ως άνω περιοχών πρέπει να απολαμβάνουν δωρεάν διέλευσης από τους σταθμούς αυτούς, όρος που επίσης δεν έχει εφαρμοστεί. Αρχικά, ο κ. Πανίτσας εισηγείται την, κατ’ εφαρμογή του νόμου 2539/2997, διασφάλιση της δωρεάν διέλευσης από σταθμούς διοδίων που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, για τους κατοίκους τους. Παράλληλα, στην πρότασή του, ο δικηγόρος επισημαίνει την ανάγκη οργάνωσης επαρκούς δικτύου οδικής βοήθειας, αλλά και την πρόβλεψη καταβολής αποζημιώσεων σε περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται στις κακοτεχνίες του εθνικού οδικού δικτύου. Αναφορικά με το ζήτημα των τμημάτων εκείνων του οδικού δικτύου που παραμένουν υπό κατασκευή, ο κ. Πανίτσας υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης εξαιρετικά χαμηλών χρεώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Εκ των ων ουκ άνευ κρίνεται και η υιοθέτηση της χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων, κάτι που προβλέπεται από τις υπογραφείσες συμβάσεις, ουδέποτε ωστόσο τέθηκε σε ισχύ. Με δεδομένο ότι αρκετές από τις στρεβλώσεις που παρατηρούνται σχετικά στην Ελλάδα, οφείλονται εν μέρει και στην παντελή απουσία του Δημοσίου ως επόπτη του περιεχομένου αλλά και της τήρησης των συμβάσεων παραχώρησης, που θα πρέπει να προβλέπουν ρητά την παροχή ανώτερου επιπέδου υπηρεσιών προς τον οδηγό, προτείνεται και η άμεση εγκαθίδρυση ενός εποπτικού φορέα, που θα στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες, μηχανικούς, νομικούς και οικονομολόγους, με νομική φύση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Αρχής θα πρέπει να συγκαταλέγεται ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων της σύμβασης, με εξουσία να κηρύσσει ακόμη και έκπτωτη την εκάστοτε κατασκευαστική εταιρεία σε περίπτωση που η τελευταία δεν συμμορφώνεται προς τα συμφωνημένα. Για το πλήρες κείμενο του άρθρου πατήστε εδώ.

Σχόλια