Στο Συμβούλιο Επικρατείας οι δικηγορικοί σύλλογοι για το Ασφαλιστικό

0

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση του νέου ασφαλιστικού νόμου και της πρόσκλησης της υπουργού Απασχόλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων για επιλογή προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι ο τρόπος επιλογής των προέδρων των νέων Ταμείων που προβλέπει ο νόμος 3655/2008 είναι αντίθετος σε συνταγματικές διατάξεις και παράνομος.

Στην προσφυγή τους, αναφέρουν ότι οι διορισμοί των προέδρων των νέων Ταμείων γίνονται μετά από γνώμη καταλληλότητας της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, όπως προβλέπει ο Ν.3655/2008.

Όμως, όπως αναφέρουν οι Σύλλογοι, στο άρθρο 49Α του κανονισμού της Βουλής δεν περιλαμβάνονται οι διορισμοί προέδρων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους Δικηγορικούς Συλλόγους, πρέπει η ολομέλεια της Βουλής να τροποποιήσει τον κανονισμό της και μέχρι τότε ο νέος ασφαλιστικός νόμος να παραμείνει ανενεργός.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι επικαλούνται, επίσης, ότι είναι μη σύννομη η διαδικασία επιλογής των νέων προέδρων των Ταμείων, αλλά και μη νόμιμη η σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής που θα κάνει την επιλογή των υποψηφίων.

Σχόλια