Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η έκτακτη εισφορά

0

Έγγραφο με το οποίο ζητεί να προσδιοριστεί δικάσιμος κατά προτίμηση για την εκδίκαση δύο αναιρέσεων που έχουν ασκηθεί κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διαβίβασε στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτη Πικραμμένο, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων Κ. Πετρόπουλος. Με τις επίμαχες αποφάσεις κρίθηκε ότι είναι συνταγματική η έκτακτη εισφορά και ότι δεν είναι ορθή η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε το εντελώς αντίθετο. Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στον κ. Πικραμμένο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Για την ταχύτερη εκδίκαση και περαίωση των υποθέσεων αυτών, στις οποίες ανακύπτει νέο νομικό ζήτημα που παρουσιάζει μείζονα σπουδαιότητα και τίθεται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εκκρεμών στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και για τον περιορισμό του κινδύνου εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, παρακαλώ να προσδιορισθεί κατά προτίμηση δικάσιμος προς εκδίκαση μιάς, κατά την κρίση σας, εκ των αιτήσεων αναιρέσεων που έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε, μετά την αμετάκλητη επίλυση του ανακύπτοντος νομικού ζητήματος, να ακολουθήσει ο προσδιορισμός δικασίμου για τις λοιπές, της αυτής κατηγορίας, υποθέσεις».
Το έγγραφο έχει ήδη διαβιβασθεί στον πρόεδρο του Β Τμήματος Φ. Αρναούτογλου, ο οποίος θα διορίσει τον εισηγητή των υποθέσεων και θα προχωρήσει στον ορισμό δικασίμου.

Σχόλια