Στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ΠΔ για την Οικονομική Αστυνομία

0

Για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το διάταγμα, τα δύο σώματα θα υπάγονται στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ και θα εποπτεύονται από τον Αρχηγό του Σώματος, ενώ θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 242.650 ευρώ για το 2011 και με 212.000 για το 2012. Στις αρμοδιότητές τους υπάγονται: 1) Η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων, 2) Κατάχρηση της Δημόσιας περιουσίας, 3) Η καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων (δασικών, κ.λπ.), 4) Οι παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Ομίλων, 5) Η παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων από το κράτος, 6) Η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος, 7) Το λαθρεμπόριο, 8) Η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων, 9) Η απόκρυψη ή αλλοίωση φορολογικών στοιχείων, 10) Η μη έκδοση αποδείξεων, 11) Οι παραβάσεις που τελούνται στα πρακτορεία, στους φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, 12) Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, 13) Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, 14) Οι παράνομες συνταγογραφήσεις και η έκδοση αναληθών γνωματεύσεων ιατρών σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου,15) Η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, θα αποτελείται από τα εξής τέσσερα Τμήματα: α) Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, β) Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, γ) Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων και δ) Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Σχόλια