Στοιχεία για την πορεία εφαρμογής του Ν.3838/2010 παρουσίασε στη Βουλή ο κ. Αθανασίου

0

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από το έγγραφο του κ. Αθανασίου, θετική ήταν η έκβαση για το ένα τέταρτο περίπου των αλλοδαπών που κατέθεσαν αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3838/2010 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε 39.722. Από το συνολικό αριθμό αιτούντων, 13.425 αλλοδαποί απέκτησαν τελικά την ελληνική ιθαγένεια.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση των Βουλευτών των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» κ. κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη, οι οποίοι ζητούσαν να ενημερωθούν για τις «επιπτώσεις από την έως τώρα εφαρμογή του αντισυνταγματικού Ν.3838/2010».

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Αθανασίου διαβίβασε στη Βουλή και αναλυτικούς πίνακες που έχουν σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίοι αφορούν στο χρονικό διάστημα από 24.03.2010 έως 22.08.2012 και περιέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων ανά Περιφέρεια και ανά χώρα προέλευσης.

Σχόλια