Στοιχεία με τις αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρ. 99 παρουσίασε ο υπ. Δικαιοσύνης στη Βουλή

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αντ. Ρουπακιώτης διαβίβασε στη Βουλή στοιχεία για τις εταιρείες, οι οποίες αιτήθηκαν την υπαγωγή τους καθώς και για εκείνες, οι οποίες υπήχθησαν τελικά σε διαδικασία συνδιαλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό κώδικα (άρθρ. 99 επ.). Τα δεδομένα προέρχονται από 46 Πρωτοδικεία της χώρας, στους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διοίκησης των οποίων, ο υπουργός απέστειλε σχετικό έγγραφο με αίτημα την αποστολή των σχετικών στοιχείων.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απευθύνθηκε στους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διοίκησης των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και στους Διευθύνοντες τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία ζητώντας την παροχή στοιχείων αναφορικά με το αριθμό των εταιρειών που αιτήθηκαν και όσων τελικά υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και τη δικαστική πορεία των σχετικών υποθέσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέσα σ’ ένα χρόνο 175 εταιρείες αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο ενώ, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατατέθηκαν 48 αιτήσεις εταιρειών και φυσικών προσώπων για έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης ή για άμεση επικύρωση της σχετικής συμφωνίας. Από τις ανωτέρω αιτήσεις, οι 12 έγιναν δεκτές, οι 14 απερρίφθησαν ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις είτε ματαιώθηκαν, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνης, με έγγραφό του, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, ανακοίνωσε ότι μελετώνται τροποποιήσεις των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα και συγκεκριμένα, του έκτου κεφαλαίου («Διαδικασία Συνδιαλλαγής» – άρθρα 99 επ.) καθώς και του έβδομου («Σχέδιο Αναδιοργάνωσης» – άρθρα 107 επ.).

Σχόλια