Στοιχεία του ΔΕΚ για τις ελληνικές υποθέσεις

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις ελληνικές υποθέσεις για το 2008.
Ειδικότερα τo 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε κατά της Ελλάδας 19 προσφυγές για παράβαση του κοινοτικού δικαίου (το 2002: 17, το 2003: 16, το 2004: 27, το 2005: 18, το 2006: 25, το 2007: 26).
Από το 1981 έχουν εισαχθεί κατά της Ελλάδας 353 τέτοιες υποθέσεις.
Το 2008 το Δικαστήριο εξέδωσε 9 αποφάσεις σχετικές με παράβαση του κοινοτικού δικαίου εκ μέρους της Ελλάδας: 8 καταδίκες και απόρριψη .
Το 2008 τα ελληνικά δικαστήρια υπέβαλαν 9 αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.
Το σύνολο των αιτήσεων εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που έχουν υποβάλει τα ελληνικά δικαστήρια από το 1986 (το έτος δηλαδή κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι δύο πρώτες αιτήσεις) ανέρχεται σε 134, από τις οποίες :

– 9 από τov Άρειο Πάγο,
– 31 από τo Συμβούλιο της Επικρατείας
– οι υπόλοιπες 94 από άλλα δικαστήρια.
Ο αριθμός των αποφάσεων επί προδικαστικών υποθέσεων ανήλθε το 2008 σε 5 .
Οι εκκρεμείς ενώπιον του ΔΕΚ ελληνικές υποθέσεις είναι σήμερα 87, εκ των οποίων 9 προδικαστικές, 24 παραβάσεις και 5 αιτήσεις αναιρέσεως αποφάσεων του ΠΕΚ. Ενώπιον του ΠΕΚ εκκρεμούν 49 υποθέσεις. Το 2008 το ΠΕΚ εξέδωσε 13 αποφάσεις.

Σχόλια