Στον «αέρα» η υπουργική απόφαση για το κυνήγι

0

Δεκτά αναμένεται να κάνει η σύμβουλος Επικρατείας, Μαργαρίτα Γκορτζολίδου στην εισήγησή της στο Ε΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου τα επιχειρήματα της Ζωοφιλικής Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος, με τα οποία ζητείται να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 103382/2740/4.8.2009 απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το κυνήγι.
Ειδικότερα, η απόφαση όριζε ότι η κυνηγετική περίοδος για το κυνηγετικό έτος 2009-2010 θα ξεκινήσει στις 20.8.2009 και θα διαρκέσει έως τις 28.2.2010 και καθόριζε τα είδη των θηραμάτων, τον αριθμό των θηρεύσιμων ειδών κατά κυνηγό κ.λπ. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η οικολογική οργάνωση, ο προσδιορισμός έπρεπε να γίνει ύστερα από ειδική έρευνα και μελέτη για τις επιδράσεις που θα έχει το κυνήγι στον πληθυσμό των θηραμάτων και στην αναπαραγωγή τους, όπως επιβάλλουν η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης, η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία.
Η κ. Γκορτζολίδου αναμένεται να επισημάνει ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση βασίστηκε σε παλαιότερα στοιχεία και, συνεπώς, εκδόθηκε χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμοι όροι.

Σχόλια