Στον Άρειο Πάγο η ρήτρα μονιμότητας σε επιχειρήσεις

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καλείται να κρίνει επί της συνταγματικότητας της κατάργησης της «ρήτρας μονιμότητας» σε ορισμένες επιχειρήσεις, από το Μνημόνιο ΙΙ, με την έκδοση της υπ.αρ. 6/28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επίδικη «ρήτρα μονιμότητας» αναφέρεται στους όρους, που περιλαμβάνονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κανονισμούς ορισμένων επιχειρήσεων, οι οποίοι προέβλεπαν αυξημένη προστασία των μισθωτών από τυχόν καταγγελία σε σχέση με την προστασία που γενικώς παρέχεται έναντι των απολύσεων από την εργατική νομοθεσία.

Η υπόθεση κρίνεται στον Άρειο Πάγο μετά από προσφυγή έξι απολυμένων των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, αλλά το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου είχε αναβάλει την συζήτηση, καθώς εκκρεμούσε η επίλυση του ίδιου νομικού ζητήματος στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε τελικά ότι η σχετική μνημονιακή διάταξη δεν παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές.

Με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ συντάχθηκε και η μειοψηφία των αρεοπαγιτών του αρμοδίου Τμήματος, αλλά τελικά η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λόγω ιδιαίτερης σπουδαιότητας και υψηλού ενδιαφέροντος.

 

Σχόλια