Στον Εισαγγελέα 4 Οίκοι Ευγηρίας

0

Στον Εισαγγελέα παραπέμπονται οι 4 από τους 5 Οίκους Ευγηρίας στους οποίους έγιναν νέοι έλεγχοι την Παρασκευή και το Σάββατο με εντολή του Νομάρχη Αθηνών Γιάννη Σγουρού αφού διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, παρότι είχαν ελεγχθεί και στο παρελθόν, και τους είχαν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν εκδοθεί αποφάσεις διακοπής της λειτουργίας τους.

Σχόλια