Στον εισαγγελέα για τα αλλοιωμένα κρέατα στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

0

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε ο εντοπισμός, στις αρχές Αυγούστου, αλλοιωμένων κρεάτων στις παιδικές κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη ποσότητα δεσμεύτηκε και καταστράφηκε άμεσα, ενώ για τα ευρήματα ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προμήθεια κρεάτων στις παιδικές κατασκηνώσεις της Αστυνομίας γίνεται στο πλαίσιο σύμβασης που έχει καταρτίσει η Νομαρχία Αθηνών με συγκεκριμένο προμηθευτή και η σύμβαση αυτή αφορά τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως είναι οι κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.;

Σχόλια