Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ΠΔ για τη συγχώνευση Ειρηνοδικείων

0

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προωθείται προς υπογραφή το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων», μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος συγχωνεύονται σε 154, τα 300 Ειρηνοδικεία που λειτουργούν συνολικά σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, το Προεδρικό Διάταγμα για τον δικαστικό «Καποδίστρια» κρίθηκε νόμιμο, αφού κατατέθηκε εκ νέου και βελτιωμένο, μαζί με τα στοιχεία που ζητούσε το ΣτΕ, όπως:

1) Πίνακας μεταβατικών εδρών Ειρηνοδικείων

2) Πίνακες οργανικών θέσεων και υπηρετούντων Ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων

3) Τα οικονομικά δεδομένα των Ειρηνοδικείων της χώρας για τα έτη 2011 και 2012

4) Πίνακες στατιστικών δεδομένων κίνησης Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της χώρας, για τα έτη 2010 και 2011

5) Πίνακας με τον αριθμό όλων των υποθέσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας, καθώς και αυτών που μεταφέρθηκαν από το 2011

Ως εκ τούτου, το Ε΄ Τμήμα με νέα Γνωμοδότησή του (174/2012) και με πρόεδρο την κα Α. Θεοφιλοπούλου και Εισηγητή τον πάρεδρο Χρ. Λιάκουρα, έκρινε ότι «αφενός μεν πληρούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων χωρεί, γενικά, η κατάργηση και η συγχώνευση των ήδη υφισταμένων δικαστηρίων, αφετέρου δε εκτίθεται πλήρως και σαφώς η ειδικότερη αιτία για την οποία η Διοίκηση επιχειρεί με το σχέδιο διατάγματος την κατάργηση των συγκεκριμένων Ειρηνοδικείων και τη συγχώνευσή τους με άλλα».