Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2019

0

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2019 υποβλήθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου.

Η Έκθεση υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ, όπως σημειώνεται στη συνοδευτική επιστολή, θα υποβληθεί και διά ζώσης μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα διαβιβάσει την Έκθεση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να ενημερωθούν οι βουλευτές μέλη των εν λόγω επιτροπών για το περιεχόμενό της.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, ενώ συμμετέχει και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που άπτεται του αντικειμένου της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σχόλια