Στον Πρόεδρο του ΝΣΚ η απόρρητη έκθεση για τις γερμανικές αποζημιώσεις

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο υπουργός, κ. Δ. Αβραμόπουλος διαβίβασε στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Φ. Γεωργακόπουλο την απόρρητη έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την έρευνα των αρχείων που αναφέρονται στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να γίνει νομική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και στη συνέχεια να υποβληθεί η σχετική Γνωμοδότηση.

Σχόλια