Στον Συνήγορο του Πολίτη οι φορο-ελαφρύνσεις τριτέκνων με παιδιά από προηγούμενο γάμο

0

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν φορολογούμενες μητέρες από οικογένειες με τρία τέκνα, κάποια από τα οποία είναι από προηγούμενο γάμο, για να καταγγείλουν ότι δεν απολαμβάνουν της φορολογικής ελάφρυνσης που προβλέπεται για τους φορολογούμενους που έχουν τρία τέκνα από τον ίδιο γάμο. Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζουν οι γυναίκες, δεν επωφελούνται από την αύξηση του αφορολογήτου.
Στην τοποθέτησή του ο Συνήγορος επισημαίνει ότι “τα τέκνα από προηγούμενο γάμο βαρύνουν τις μητέρες, ως έχουσες την επιμέλεια, ενώ τα τέκνα από τον ισχύοντα γάμο βαρύνουν τον σύζυγο” και προσθέτει ότι “επειδή στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης δεν εμφανίζονται σε κάποιον από τους γονείς τρία (3) τέκνα, η οικογένεια δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά ως τρίτεκνη”.
Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, άλλωστε, “τα τέκνα βαρύνουν φορολογικά το γονέα που έχει την επιμέλεια αυτών και σε περίπτωση που την επιμέλεια έχουν και οι δύο γονείς, αυτόν που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Στην περίπτωση των αναφερόμενων, όπως και στη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, αυτός είναι ο πατέρας και για το λόγο αυτό η υπόθεση εξετάστηκε και ως έμμεση διάκριση κατά των γυναικών”.
Σχετικές αναφορές έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή ήδη από το 2003. Από τότε, το υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε το πρόβλημα και δήλωσε ότι «θα εξετασθεί από τη Διοίκηση και θα τεθεί υπόψη της Πολιτικής Ηγεσίας για ενδεχόμενη ρύθμιση».
Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το υπουργείο δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία απόφαση προς την κατεύθυνση ουσιαστικής αντιμετώπισης του θέματος.
Σε δικαστικό επίπεδο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, με σειρά ομοειδών αποφάσεών του συντάσσεται με την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, αποφαινόμενο ότι ορθώς οι φορολογούμενοι σύζυγοι είχαν δηλώσει ότι τους βαρύνουν τρία τέκνα, παρά το ότι το ένα από αυτά προέρχεται από προηγούμενο γάμο της μητέρας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις έχουν εφαρμοστεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Σχόλια