Στοπ στο οικονομικό έγκλημα επιχειρείται με δυο νομοσχέδια της Κυβέρνησης

0

Η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κ.Καραμανλή, ενέκρινε χθες δύο νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομίας, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης τόνισε ότι το νομοσχέδιο για το «μαύρο χρήμα», που υπαγορεύεται και από κοινοτική οδηγία, θα οδηγήσει σε μεγάλες βελτιώσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς θα κοπεί ο «ομφάλιος λώρος» της χρηματοδότησης εγκληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και η τρομοκρατία. Επίσης αναβαθμίζεται και η επιτροπή του άρθρου 7 η οποία ασχολείται με υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος Το νομοσχέδιο αναμένεται να πάει σύντομα στη Βουλή για να ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία στο δίκαιο της χώρας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο στοχεύει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα και αφορά σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας και είτε ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα, είτε θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα αποσκοπεί στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 20091/97/ΕΚ, προκειμένου να αποτρέπεται η «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο κ. Ρουσόπουλος σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη 8 συστάσεις της Διεθνούς Ομάδας Δράσης που είχαν ενμέρει ενσωματωθεί στη νομοθεσία μας και τώρα, ολοκληρώνεται αυτή η ενσωμάτωση, ενώ επίσης με το συγκεκριμένο νομοθέτημα προβλέπονται δύο καινοτομίες – α) διευρύνεται ο ορισμός που αφορά τα βασικά εγκλήματα και β) διευρύνεται ο ορισμός των προσώπων που είναι υπόχρεοι να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές.

Μέσω του σχεδίου νόμου, ακόμη, παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, χωρίς να δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο, ενώ διευρύνεται η αρμοδιότητά της στη συλλογή, αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Ταυτόχρονα ορθολογικοποιούνται οι ποινικές κυρώσεις και σε εκείνους που «δεν υποβάλλουν αρμοδίως αναφορά ύποπτης συναλλαγής, από βαρειά αμέλεια».

Αλλο σημαντικό έγκλημα που αντιμετωπίζεται είναι «η κατάχρηση αγοράς», που υπάγεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ για τη λειτουργία των μηχανισμών αντιμετώπισης όλων αυτών των εγκλημάτων, η κεντρική «συντονιστική» ευθύνη ανήκει στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Σχόλια