ΣτΠ: Αναστολή χορήγησης βεβαιώσεων για αποζημιώσεις που αφορούν απαλλοτριώσεις ακινήτων από το ΤΑΠΑ

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, κατέθεσε νομοθετικές και λειτουργικές προτάσεις, προκειμένου να συμβάλει στην κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τις αρχαιολογικές απαλλοτριώσεις, με αφορμή τη διαρκώς συρρικνούμενη χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε επιστολή προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών, η Αρχή εισηγείται μεταξύ άλλων την επανεξέταση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν αφενός την αποζημίωση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) των ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν και αφετέρου την απαλλαγή από τη φορολογία των ακινήτων αυτών.
Επίσης, προτείνει την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και αποζημίωσης των ιδιοκτητών των εν λόγω ακινήτων και επισημαίνει την αναγκαιότητα εξορθολογισμού των νέων αιτημάτων απαλλοτρίωσης και τη θέσπιση κριτηρίων στη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει διαπιστώσει τη διαχρονικότητα του προβλήματος της ελλιπούς χρηματοδότησης στον τομέα των αρχαιολογικών απαλλοτριώσεων, η οποία δεν αποτελεί σύμπτωμα της παρούσας μόνον οικονομικής συγκυρίας. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί αισθητά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν τις δημόσιες δαπάνες στο πλαίσιο των πρόσφατων δανειακών δεσμεύσεων της χώρας.
Αυτό έχει ως συνέπεια την εμφάνιση πολύχρονων καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων και στην αναστολή χορήγησης από το ΤΑΠΑ βεβαιώσεων αποζημίωσης, από τον Απρίλιο του 2012.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε σειρά νομοθετικών και λειτουργικών προτάσεων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών με στόχο την αποσυμφόρηση των πολυάριθμων εκκρεμουσών υποθέσεων, την πρόληψη δημιουργίας αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον και την διαμόρφωση στις αντίστοιχες διαδικασίες της ορθής διοικητικής πρακτικής.
Τέλος, σημείωσε τη διαθεσιμότητά του για συμμετοχή σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 

Σχόλια