ΣτΠ: Αύξηση 25 τοις εκατό στις διακρίσεις λόγω φύλου στην εργασία

0

Σύμφωνα με την έκθεση [PDF] του Συνηγόρου του Πολίτη για την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, αύξηση κατά 25% παρουσίασαν οι διακρίσεις λόγω φύλου στους χώρους εργασίας.

Οι αναφορές που εξέτασε ο Συνήγορος, με την ειδική αρμοδιότητά του για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία και την απασχόληση, εμφάνισαν αύξηση κατά 25%, αν και σε απόλυτο αριθμό παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση «είναι σαφής η αντανάκλαση της κρίσης και των συνεπειών της τόσο στο επίπεδο της εργασίας και της απασχόλησης των γυναικών όσο και στο επίπεδο της αυξημένης ανάγκης προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας».

Παράλληλα, η μεγάλη μείωση των  καταγγελιών για άνιση πρόσβαση στην απασχόληση τα τελευταία τρία χρόνια συνδέεται άμεσα με τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών. Σε σχέση με τις  άδειες ανατροφής που δικαιούνται οι γονείς, στην έκθεση αναφέρεται πως στον δημόσιο τομέα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες ανδρών που απευθύνονται στην ανεξάρτητη Αρχή για θέματα ίσης μεταχείρισης, εξαιτίας της ποικιλίας καθεστώτων και προϋποθέσεων λήψης αδειών εκ μέρους των πατέρων και του δισταγμού ορισμένων υπηρεσιών να εναρμονισθούν με την ίση μεταχείριση των δυο φύλων στο συγκεκριμένο θέμα.

Επίσης, πολλές εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα που επρόκειτο να πάρουν άδεια ή βρίσκονταν ήδη σε άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας ή ανατροφής απευθύνθηκαν στον Συνήγορο για διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της διαθεσιμότητας.

Σχόλια