ΣτΠ: Διερεύνηση καταγγελίας ασφαλισµένου για ιατρικό λάθος

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, πολίτης προσέφυγε στην Αρχή τον Απρίλιο του 2010 µετά από επέµβαση καταρράκτη, στην οποία υποβλήθηκε σε ιδιωτική κλινική στη Λαµία Φθιώτιδας, η οποία ήταν συµβεβληµένη µε τον ασφαλιστικό του φορέα (ΟΓΑ).

Όπως ανέφερε ο πολίτης, η επέµβαση δεν ήταν επιτυχής και ο ιατρός τον παρέπεµψε σε άλλο νοσοκοµείο όπου δυο ηµέρες αργότερα υποβλήθηκε σε αναγκαστική αφαίρεση του φακού που είχε τοποθετηθεί. Μετά την πάροδο δύο µηνών, εισήχθη σε νοσοκοµείο της Αθήνας όπου έγινε και πάλι τοποθέτηση του φακού.
Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του πολίτη, η πρώτη επέµβαση έγινε από ιατρό ο οποίος έπασχε από σοβαρή νευρολογική πάθηση µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αµφιβολίες για την ικανότητά του να διενεργεί χειρουργικές επεµβάσεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κοινοποίησε τη συγκεκριµένη καταγγελία στη Γενική ∆ιεύθυνση Ασφάλισης του ΟΓΑ και στο Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για την διερεύνηση του περιστατικού. Στη συνέχεια η παραπάνω διεύθυνση του ΟΓΑ διαβίβασε την καταγγελία στην αρµόδια διεύθυνση της τέως Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας η οποία ζήτησε τη συνδροµή του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος διενήργησε έρευνα σχετικά µε τα καταγγελλόµενα και υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ιατρικό λάθος αλλά για µια επιπλοκή συνηθισµένη και βιβλιογραφικά τεκµηριωµένη. Μετά από αυτό, η Γενική ∆ιεύθυνση Ασφάλισης του ΟΓΑ διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στον Κλάδο Επιθεώρησης για τις δικές του ενέργειες.

Επιπλέον ανατέθηκε σε δύο Επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ η διενέργεια έρευνας τόσο της συγκεκριµένης καταγγελίας όσο και της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, η οποία όµως δεν ολοκληρώθηκε λόγω λήξης της θητείας των Επιθεωρητών.

Μέχρι σήµερα, δεν έχει εκπονηθεί πόρισµα ελέγχου από το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού.