ΣτΠ: Ειδική Έκθεση 2020: «Η Διαχείριση των Αποβλήτων»

0

«Οι πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα, στο βαθμό που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί, έχουν αποτύχει. Είναι, επίσης, πρόδηλο, ότι η διοίκηση, κεντρική και τοπική, οφείλει να επιταχύνει σημαντικά τις παρεμβάσεις της, προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει το χαμένο χρόνο και να προσεγγίσει, αν όχι να επιτύχει, τους κοινούς Ευρωπαϊκούς στόχους, έστω και με αξιοσημείωτη καθυστέρηση.

Οι λόγοι, τα αίτια που έχουν οδηγήσει τη χώρα μας σε αυτή τη, διόλου ζηλευτή, θέση μεταξύ των εταίρων της αναλύονται στη παρούσα έκθεση». Αυτά σημειώνει μεταξύ άλλων ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης προλογίζοντας την ειδική έκθεση για τη «Διαχείριση των Αποβλήτων» στην Ελλάδα, που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για μία συνολική παρουσίαση του μεγέθους του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως καταγράφηκε αναλυτικά από τα έμπειρα στελέχη της
Ανεξάρτητης Αρχής. Παρουσιάζονται, επίσης, οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
με στόχο να ξεπεραστούν οι χρόνιες δυσλειτουργίες και η αδράνεια όσων εμπλέκονται.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αναλάβει την
επιτήρηση της προόδου των κρατών μελών στην επίτευξη των αποφασισμένων στόχων
διαχείρισης/ανακύκλωσης, εξέδωσε έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα,
στην οποία προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις προτεραιότητας που θα πρέπει να
υλοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη του κενού.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το βαθμό επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης, για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικών, αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, επικίνδυνων αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αποβλήτων συσκευασίας).

Όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση «ο μεγαλύτερος αριθμός των υποθέσεων, που
διερεύνησε και διερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη, αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών στερεών αποβλήτων τη συνακόλουθη συστηματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την πρόκληση πυρκαγιών. Επίσης, στις σχετικές αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις πραγματικές και νομικές πλημμέλειες που συναντώνται, ιδιαίτερα συχνά, κατά τη διαδικασία χωροθέτησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, καθώς και τις διοικητικές παραλείψεις κατά την κατασκευή και τη λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Επιπλέον, σοβαρό είναι το ζήτημα της μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία υφιστάμενων έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Εκτός των ανωτέρω, σημαντικός είναι και ο αριθμός αναφορών από τις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα στη διαχείριση των
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων».

Η παρούσα Ειδική Έκθεση αφιερώνεται από τον Συνήγορο του Πολίτη στον Βοηθό Συνήγορο Ίωνα Σαγιά σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά του και το βαθύ και ανεξίτηλο σημάδι που αφήνει στους συνεργάτες του στην Αρχή.