ΣτΠ: Έκκληση να μην ακυρωθεί στην πράξη η προστασία αλλοδαπών για ανθρωπιστικούς λόγους

0

Τον κίνδυνο να μείνουν απροστάτευτες οι πιο ευάλωτες ομάδες αλλοδαπών, όπως τα θύματα ρατσιστικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ειδικές κατηγορίες ανηλίκων και οι ασθενείς, καθώς και όσοι ήδη είχαν λάβει ειδική άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αρχής, ο κίνδυνος είναι άμεσος επειδή ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, προβλέπει μεν την χορήγηση αυτής της ειδικής άδειας, η ρύθμιση όμως που θα υλοποιεί αυτήν την πρόβλεψη δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο Κοινοβούλιο.

Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος θεωρεί ότι πρέπει τουλάχιστον να παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, μέχρι να υπάρξει νέα συνολική νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που είχε κατατεθεί στη Βουλή προέβλεπε τη συνέχιση της χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και μάλιστα χορηγούσε αυτήν την ειδική άδειας διαμονής επιπλέον στα θύματα και τους ουσιώδεις μάρτυρες ρατσιστικών πράξεων, στους πολίτες τρίτων χωρών που απασχολήθηκαν με καταχρηστικούς όρους εργασίας και στους πολίτες των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία.

Ο Συνήγορος είχε σχολιάσει με ικανοποίηση την προτεινόμενη αλλαγή του μεταναστευτικού κώδικα και είχε προτείνει για διευκόλυνση των αιτούντων που διαμένουν εκτός Αττικής.

Η αντιπαράθεση όμως στη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση κατέληξε στην απόσυρση ολόκληρου του άρθρου περί ανθρωπιστικών λόγων που δικαιολογούν ειδική άδεια διαμονής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντικό κενό για τους αλλοδαπούς που χρήζουν ειδικής προστασίας.

Ο Συνήγορος θεωρεί επιβεβλημένο να παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005) μέχρι να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση και να θεσπιστεί άμεσα ειδική διάταξη που θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.
 

Σχόλια