ΣτΠ: Επέκταση του ορίου των 14 μηνών για την λήψη της αδείας ανατροφής από το στρατιωτικό προσωπικό

0

Μετά την αποδοχή από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της θέσης ότι η 6μηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ παύει να αφαιρείται από την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου που χορηγείται στον ένα ή και στους δύο γονείς ανεξαρτήτως φύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε σειρά αναφορών από στρατιωτικούς, ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους.

Με σχετική παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με την έκδοση της Διαταγής Μόνιμης Ισχύος Φ.440/42/791750/Σ.247/01/08.2013 όρισε ότι στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ 6μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, ο άνδρας στρατιωτικός δικαιούται 9μηνη άδεια ανατροφής, την οποία δύναται να λάβει μόλις η σύζυγός του επιστρέψει στην εργασία της.

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε έγγραφο προς το ΥΠΕΘΑ, στο οποίο ανέφερε ότι αυτό δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, εφόσον το όριο που ετίθετο από τις σχετικές διατάξεις για να εξαντλήσει ο πατέρας την 9μηνη άδεια ανατροφής ήταν 14 μήνες από την γέννηση του παιδιού. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν επαρκούσε ώστε να λάβει η μεν μητέρα 2μηνη άδεια λοχείας και 6μηνη άδεια μητρότητας, ο δε πατέρας πλήρες 9μηνο.

Η Αρχή αιτήθηκε την παράταση του 14μηνου για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν και οι δύο γονείς να απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα. Το ΥΠΕΘΑ ανταποκρίθηκε, επεκτείνοντας το όριο αυτό στους 30 μήνες από την γέννηση του παιδιού.

 

Σχόλια