ΣτΠ: Επισημάνσεις για τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του [PDF] προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, απηύθυνε τις διαπιστώσεις του από τις αυτοψίες στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας και Κορίνθου, καθώς και στους χώρους κράτησης της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής στην οδό Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαπιστώθηκε η αδυναμία των ελληνικών αστυνομικών αρχών να διασφαλίσουν αποτελεσματικά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων. Όσον αφορά την καταλληλότητα των χώρων, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα περί προαυλισμού στο Σοφρωνιστικό Κώδικα, καθώς και παντελής απουσία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, παρόλο που σε κάποια κέντρα υπάρχει η πρόβλεψη σχετικών χώρων.

Τέλος, η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε το πρόβλημα της διοικητικής κράτησης επί πολλούς μήνες ενός συνεχώς διογκούμενου αριθμού αλλοδαπών κρατουμένων και ζήτησε να ληφθεί μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών αλλά και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Σχόλια