ΣτΠ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον καταργηθέντα ΟΕΕΚ

0

Πολίτες κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη την καθυστέρηση του πρώην Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) να τους επιστρέψει ποσά που είχαν καταβάλει αχρεωστήτως.

Συγκεκριµένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, οι πολίτες είχαν καταβάλει το 2010 παράβολο 367 ευρώ ο καθένας για την εγγραφή τους σε τµήµατα ΙΕΚ τα οποία για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν. Όµως, ενώ είχε εγκριθεί η επιστροφή των ποσών αυτών, εντός του ίδιου έτους ο ΟΕΕΚ καταργήθηκε, ενώ οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του µεταφέρθηκαν σε διάφορους φορείς (ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, ΓΓ∆ΒΜ).

Ωστόσο, το ζήτηµα της επιστροφής των χρηµάτων παρέµεινε σε εκκρεµότητα για καιρό λόγω διαφωνίας για την αρµοδιότητα καταβολής τους µεταξύ του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης (ΓΓ∆ΒΜ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά παρενέβη µε έγγραφά του, τόσο προς το Υπουργείο Παιδείας όσο και προς τον ΕΟΠΠΕΠ, σε µια προσπάθεια να συµβάλει στην επιτάχυνση των ενεργειών των εµπλεκόµενων φορέων.
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2013, απηύθυνε πόρισµα προς τον Υπουργό Παιδείας, επισηµαίνοντας ότι οι δικαιούχοι υποχρεώθηκαν σε µακρά αναµονή χωρίς να ευθύνονται για τις διαδικαστικές διαφωνίες µεταξύ των διάδοχων φορέων.

Τέλος, τον Απρίλιο του 2014, µε έγγραφό του προς τον ΕΟΠΠΕΠ και τη ΓΓ∆ΒΜ επανήλθε στο ζήτηµα και ζήτησε την άµεση και οριστική διευθέτηση του προβλήµατος.
Μετά την τελευταία παρέµβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε νοµοθετική ρύθµιση που δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους ενδιαφερόµενους από τα ταµειακά διαθέσιµα του ΟΕΕΚ.

Στη συνέχεια, ο ΕΟΠΠΕΠ διαβίβασε στη ΓΓ∆ΒΜ τα αιτήµατα των δικαιούχων µε τα συνοδευτικά παραστατικά, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των εν λόγω ποσών.

 

Σχόλια