ΣτΠ: Καθυστέρηση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι κάθε χρόνο δέχεται σωρεία αναφορών για την μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ, τέως ΤΕΑΥΕΚ). Οι καθυστερήσεις αυτές που μπορεί να υπερβούν ακόμη και τα δύο έτη, ξεπερνούν κάθε εύλογο χρόνο αναμονής.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι δεν ενημερώνονται για τα αίτια των καθυστερήσεων και τον ακριβή χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους. Ως αποτέλεσμα, αφενός οι αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών ταλαιπωρούνται, αναμένοντας επί μακρόν την απάντηση της Διοίκησης, αφετέρου κινδυνεύουν να απωλέσουν ώριμα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος απεύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στο πόρισμα διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας την από 01.01.2013 ένταξη του τέως ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΚ στο ΕΤΕΑ.

Μεταξύ άλλων πρότεινε:

α) Τη δημιουργία μιας επιλεγμένης ομάδας εργασίας αποτελούμενης από έμπειρο προσωπικό, που θα καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα το συντομότερο δυνατόν τα εκκρεμή δεδομένα των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Οργανισμού από προηγούμενα χρόνια – κυρίως πριν από το 2004.

β) Την αναδιοργάνωση του Ταμείου με τη μεταφορά προσωπικού από το ένα τμήμα σε ένα άλλο, αλλά και με τη στελέχωση από εργαζόμενους που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με το Ταμείο, μεταφέροντας ενδεχομένως άλλες εμπειρίες και αποτελεσματικότερες πρακτικές.

γ) Την ουσιαστική αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, μέσω του ΕΤΕΑΜ, από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Το ΕΤΕΑΜ, που πλέον ανήκει στο ΕΤΕΑ, έχει online πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

δ) Την άμεση διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων για τα οποία δεν απαιτείται χρονοβόρος ή περίπλοκη διερεύνηση.