ΣτΠ: Καταπολέµηση της παράνοµης χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων

0

 

Υπουργική Απόφαση για την ανάγκη σύνταξης τοπικών σχεδίων δράσης για την καταπολέµηση της παράνοµης χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων, εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, µετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, µετά από αναφορά περιβαλλοντικών οργανώσεων, ερεύνησε το νοµικό καθεστώς που διέπει τη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων σε συνδυασµό µε εκείνο που διέπει την προστασία της άγριας πανίδας.

Το πόρισµα της έρευνας αυτής και οι προτάσεις του Συνηγόρου εστάλησαν προς τα αρµόδια υπουργεία, µε το αίτηµα, πρωτίστως, να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης, πλαισιωµένο µε τον κατάλληλο θεσµικό τύπο, ώστε όλες οι υπηρεσίες, συνεργαζόµενες οµαλά, να δρουν βάσει συγκεκριµένων πρωτοκόλλων και ξεκάθαρων αρµοδιοτήτων.

Πρόσφατα και σε συµφωνία µε τις γενικότερες προτάσεις του εν λόγω πορίσµατος της Αρχής, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ.: 168599/1495/2018 (ΦΕΚ Β΄3793/03.09.18) σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία στοχεύει στην επίλυση των σοβαρών ζητηµάτων προστασίας της άγριας ζωής από τη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων.

Σχόλια