ΣτΠ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων

0

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προεπιλογής για απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», σύμφωνα με την από 10ης Μαρτίου 2017 Δημόσια Πρόσκληση. Ο πίνακας προεπιλεγέντων θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διοίκησης της Αρχής (κ.κ. Ελ. Λαγιάκου και Π. Ευαγγέλου, τηλ. επικοινωνίας: 2131306684 και 2131306651, αντίστοιχα).

 

Σχόλια