ΣτΠ: Παρέμβαση για εφαρμογή δικαστικής απόφασης από το ΥΠΕΚΑ

0

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από καταγγελία πολίτη, ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν εφάρμοζαν δικαστική απόφαση, για τη διαγραφή διοικητικού προστίμου ύψους 500.000 ευρώ.
Το πρόστιμο είχε επιβληθεί στον πολίτη το 2003 από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και είχε βεβαιωθεί από την αρμόδια ΔΟΥ. Το 2012, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, αλλά οι υπηρεσίες του υπουργείου καθυστερούσαν την εκτέλεσή της. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής, ήταν και η άρνηση χορήγησης από τη ΔΟΥ φορολογικής ενημερότητας του πολίτη.
Η Αρχή υπενθύμισε και επεσήμανε στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, τη συνταγματική υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται χωρίς καθυστέρηση στις αποφάσεις των δικαστηρίων και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ορθή εφαρμογή τους.
Κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο τελικά απέστειλε στη ΔΟΥ ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕ) για τη διαγραφή της οφειλής, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.