spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΣτΠ: Παρέμβαση για τη στήριξη φοίτησης διεμφυλικού προσώπου σε δημόσιο σχολείο

ΣτΠ: Παρέμβαση για τη στήριξη φοίτησης διεμφυλικού προσώπου σε δημόσιο σχολείο

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από καταγγελία διεμφυλικής μαθήτριας για προσβλητική, ταπεινωτική και απειλητική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον της, λόγω της ταυτότητας του φύλου της.

Συγκεκριµένα, η µαθήτρια κατήγγειλε την ύπαρξη εκφοβιστικού και εχθρικού κλίµατος στο εσπερινό γυµνάσιο όπου φοιτούσε, το οποίο στην ακραία του µορφή έφτασε ακόµη και στην απειλή ή την άσκηση βίας. Σύµφωνα µε την αναφερόµενη, στη διαµόρφωση αυτού του κλίµατος συνέβαλε καθοριστικά η στάση του σχολείου, όπως αυτή εκδηλώθηκε µέσω της διαχείρισης του θέµατος από τη διεύθυνσή του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέτασε την υπόθεση υπό το πρίσµα της γενικότερης αρµοδιότητας του για την προστασία των δικαιωµάτων (ν.3094/2003), καθώς και της ειδικότερης ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης (ν.3304/2005, ν.3896/2010). Η διερεύνηση της ατομικής αναφοράς ανέδειξε σοβαρά κενά στις υπάρχουσες συμβουλευτικές-υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση συμπεριφορών ή φαινομένων, που ενέχουν διάκριση λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου των μαθητών.

Η Αρχή επεσήμανε ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου αποτελεί κοινωνικό δεδοµένο που προστατεύεται από την εθνική νοµοθεσία κατά των διακρίσεων (ν.3896/2010), αλλά και από την συνταγµατική µας έννοµη τάξη, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγµατος). Παράλληλα,τόνισε την υποχρέωση κάθε δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας, αλλά και των οργάνων της, ιδίως µάλιστα εκείνων που µπορούν ευχερέστερα να έχουν και έναν διαπαιδαγωγητικό ρόλο λόγω της αποστολής τους, όπως εν προκειµένω του σχολείου, να συµβάλουν ενεργά και µε συνέπεια στην καταπολέµηση στιγµατιστικών στερεοτύπων που τροφοδοτούν συµπεριφορές που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία επιλογών του ατόµου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στη διεύθυνση του σχολείου, ως ένδειξη έµπρακτης αναγνώρισης του δικαιώµατος της µαθήτριας στη διεµφυλικότητα και ως αφετηρία αποκατάστασης της εµπιστοσύνης της µαθήτριας με τη διεύθυνση του σχολείου, να γίνει σεβαστή η βούλησή της σχετικά µε:

α) τη χρήση του ονόµατος που η ίδια επιθυµεί στις σχέσεις της µε τους συµµαθητές της και τους εκπαιδευτικούς,

β) τις γυναικείες ενδυµατολογικές της προτιµήσεις, εφόσον δεν ξεπερνούν τα όρια ευπρέπειας που ισχύουν για τις υπόλοιπες µαθήτριες και

γ) τη χρήση της γυναικείας τουαλέτας.

Οι ανωτέρω προτάσεις έγιναν οµόφωνα δεκτές από τη διεύθυνση και τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

Παράλληλα η Αρχή προτείνει στο υπουργείο Παιδείας

• την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων, αντίστοιχων µε αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα περίπτωση, σε σχολεία της επικράτειας, που θα επιλεγούν βάσει των προβληµάτων και ενδοσχολικών συγκρούσεων που παρουσιάζουν και το βαθµό της διαφορετικότητας που φιλοξενούν.

• την αξιοποίηση της παρούσας εµπειρίας, και της υποδειγµατικής συµβολής των αρµόδιων υπηρεσιών και των εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ζητήµατα προστασίας ευπαθών οµάδων.

Lawjobs