ΣτΠ: Παρέμβαση για τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

0

Μετά από διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία θα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ο Συνήγορος του Πολίτη επαναφέρει το ζήτημα της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, το οποίο είχε αναδείξει στην ετήσια έκθεση του 2010.
Συγκεκριμένα, ο ν. 3475/2006 προβλέπει, ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των συγκεκριμένων πτυχιούχων θα καθορισθούν, κατά ειδικότητα και επίπεδο, με Προεδρικά Διατάγματα.
Η Αρχή, διαπιστώνοντας καθυστερήσεις στη σχετική διαδικασία, με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο υπουργείο Παιδείας, ζήτησε να αναληφθεί η αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία, για να αντιμετωπισθεί το ζήτημα αυτό το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, πρότεινε να ληφθεί μέριμνα, ώστε να χορηγηθούν επαγγελματικά δικαιώματα σε νέες ειδικότητες, για τις οποίες ουδέποτε υπήρξε νομοθετική πρόβλεψη.