ΣτΠ: Παρέμβαση για την άρνηση χορήγησης άδειας μητρότητας σε έμμισθη δικηγόρο του Δημοσίου

0

Την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ζήτησε έγκυος, εργαζόμενη ως έμμισθη δικηγόρος στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς η υπηρεσία της αρνήθηκε να της χορηγήσει την άδεια μητρότητας (άδειες κυήσεως, τοκετού και λοχείας).

Η υπηρεσία αιτιολόγησε την άρνησή της, επικαλούμενη μέρος της συναφθείσας σύμβασης εργασίας, στην οποία αναφέρεται, ότι : «ο δικηγόρος δεν δικαιούται άδεια ή άλλες αποδοχές ή παροχές από το Υπουργείο […]». Σε κάθε δε περίπτωση διακόπηκε και η μισθοδοσία της εργαζομένης.

Η Αρχή επισημαίνει, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις γυναίκες έμμισθες δικηγόρους χορηγείται άδεια κυήσεως και λοχείας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό των εντολέων τους. Παράλληλα, η Αρχή επικαλείται δύο γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (292/2002 και 439/2011), με τις οποίες έκρινε, ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 1093/1980 παραπέμπει στις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (Χορήγηση αδειών με αποδοχές στο μόνιμο προσωπικό του δημοσίου). Εκεί προβλέπεται ειδικά, ότι στις υπαλλήλους που κυοφορούν δίδεται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ζητά από τους αρμόδιους να λάβουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και να αναθεωρήσουν τη σχετική απόφαση, χορηγώντας στην ενδιαφερόμενη την προβλεπόμενη άδεια μητρότητας. Επίσης, η Αρχή τονίζει, ότι οι διατάξεις περί προστασίας της μητρότητας είναι αναγκαστικού και όχι ενδοτικού δικαίου και, συνεπώς, δε δύνανται να καμφθούν στα πλαίσια της ελευθερίας των συναλλαγών (αρ.361 ΑΚ).

Να σημειωθεί τέλος, ότι, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος εννέα μηνών, το υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα της Αρχής και δεν έχει μεταβάλει την απόφασή του.

 

Σχόλια