ΣτΠ: Παρέμβαση για την παύση αυθαίρετης λειτουργίας σταθμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων

0

Διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και αυθαίρετη λειτουργία σταθμού, πλυντηρίου και συνεργείου δημοτικών οχημάτων καθαριότητας, διαπίστωσε η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από σχετική καταγγελία.
Ειδικότερα, η Αρχή διαπίστωσε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και την αυθαίρετη λειτουργία χώρου στάθμευσης και πλυντηρίου οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, σε περιοχή εντός σχεδίου του δήμου, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε, επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες σχετικά με τη δημιουργία ανθυγιεινής εστίας, την πρόκληση θορύβου και την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, ενώ διαπιστώθηκε πλήρης έλλειψη εξοπλισμού
ασφαλείας των εργαζομένων.
Μετά από επανειλημμένες ενέργειες και παρεμβάσεις της Αρχής, ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε, τελικά, στη μεταφορά του αμαξοστασίου σε ειδικά μισθωμένο χώρο, ενώ μετά από νέα αυτοψία το Μάρτιο του 2013, καθάρισε τον επίμαχο χώρο και τον παρέδωσε σε κοινή χρήση. Επιπλέον, οι δημοτικές αρχές δεσμεύτηκαν για τον εξωραϊσμό και τη δεντροφύτευση της έκτασης, ενώ ενημέρωσαν το Συνήγορο του Πολίτη, ότι η διαδικασία προμήθειας νέου εξοπλισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.