ΣτΠ: Παρέμβαση σχετικά με τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών από το Υπ. Οικ.

0

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, επειδή το Υπουργείο Οικονομικών τους καταλόγισε οφειλή από τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών τα οποία φέρονταν ως ανεξόφλητα. Επειδή πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα -ακόμη και 15 χρόνια- οι πολίτες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ήδη εκπληρώσει τη συγκεκριμένη φορολογική τους υποχρέωση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών επεσήμανε τα εξής: Αφενός ότι, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 71 παρ. 1 ν. 542/1977), η Διοίκηση μπορεί να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση απαιτήσεων από τέλη κυκλοφορίας το αργότερο μέσα σε τρία χρόνια από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έπρεπε να έχουν καταβληθεί. Αφετέρου ότι, λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από το έτος της οφειλής, δεν δίνεται επί της ουσίας η δυνατότητα στους πολίτες να αποδείξουν ότι πράγματι έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας που τους καταλογίζονται.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί από τους υπόχρεους τα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, αυτά εξακολουθούν να οφείλονται, καθόσον το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή τους παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από το έτος που αυτά αφορούν.

Ο Συνήγορος επανήλθε με έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στο οποίο υπογράμμισε ότι η αξίωση της Διοίκησης από τον πολίτη να τηρεί αρχείο που ανάγεται σε εικοσαετία είναι καταχρηστική, ενώ οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραλείψεων ή σφαλμάτων που βαρύνουν τις οικονομικές υπηρεσίες ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Τέλος, τόνισε ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να προβαίνουν σε ταμειακή βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας το αργότερο εντός τριών ετών από το τέλος του έτους στο οποίο αυτά πρέπει να καταβληθούν, αλλιώς δεν μπορούν να βεβαιωθούν.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν αποδέχθηκε τις επισημάνσεις της Αρχής και παρέμεινε στην ήδη διατυπωθείσα θέση του σχετικά με την εικοσαετή παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.