spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΣτΠ: Προτάσεις βελτίωσης κι απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών

ΣτΠ: Προτάσεις βελτίωσης κι απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του και αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία του, συνέταξε ειδική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται προτάσεις για ζητήματα κυρίως αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι προτάσεις αφορούν σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διοικητικών ελέγχων και εξώδικης επίλυσης διαφορών, καθώς και τη βελτίωση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ειδικότερα οι προτάσεις της Αρχής έχουν ως εξής:

Ι. Διοικητική ∆ιαδικασία
Προτείνεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.
2690/1999) σε φορείς του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κ.λπ.). Επίσης,
να συστηµατοποιηθούν και να «κωδικοποιηθούν» οι διατάξεις περί πρόσβασης σε
έγγραφα και πληροφορίες φορέων του δηµοσίου τοµέα, να ενεργοποιηθεί το θεσµικό
πλαίσιο περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα και να εκδοθεί ο
«Κώδικας πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα». Κρίνεται σκόπιµο να
συστηµατοποιηθεί, να εξορθολογιστεί και να αποσαφηνιστεί το κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τις προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη ∆ιοίκηση,
καθώς και να προβλεφθεί σύστηµα επίσπευσης της διαδικασίας αποδοχής
γνωµοδοτήσεων ΝΣΚ από τα αρµόδια όργανα.

ΙΙ. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Κρίνεται αναγκαία η επίτευξη δια-λειτουργικότητας πληροφοριακών συστηµάτων των
υπηρεσιών/φορέων του ∆ηµοσίου (ΚΕΠ-ΤΑΧΙS, ΚΕΠ-ψηφιακά δηµοτολόγια κ.λπ.),
καθώς και η διεύρυνση των διαδικασιών που εξυπηρετούνται µέσω ΚΕΠ. Επίσης,
χρήσιµη κρίνεται η τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων, καθώς και
η καθιέρωση λίστας δικαιολογητικών στις διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, απαιτείται
βελτίωση της διαδικτυακής πληροφόρησης των πολιτών και προς την κατεύθυνση
αυτή διατυπώνονται σχετικές προτάσεις από το Συνήγορο του Πολίτη.

ΙΙΙ. Εξυπηρέτηση Πολιτών
Προτείνεται να ρυθµιστεί νοµοθετικά το ζήτηµα της εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν
εξακριβωµένη αδυναµία αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης για έκδοση δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

IV. Διοικητικοί Έλεγχοι και Εξώδικη Επίλυση ∆ιαφορών

Απαιτείται επανασχεδιασµός των διοικητικών ελέγχων, καθώς και τυποποίηση
σταδίων των ελεγκτικών διαδικασιών µε επαναπροσδιορισµό και ενίσχυση του
ρυθµιστικού / ελεγκτικού ρόλου του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η
πρόκριση δειγµατοληπτικού ελέγχου µε ανελαστική µεταχείριση παραβατών και
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. Επίσης, προτείνεται η θεσµοθέτηση και η
πρόκριση λογικών εξώδικης επίλυσης των διαφορών πολιτών µε τη ∆ιοίκηση.

Οι επισηµάνσεις και οι προτάσεις της Αρχής αφορούν τόσο στην εισαγωγή νέων
νοµοθετικών ρυθµίσεων ή/και στην τροποποίηση, ενεργοποίηση και ορθή εφαρµογή
του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου όσο και στην επέλευση οργανωτικών και
λειτουργικών µεταβολών που συνδέονται µε την ραγδαία εισαγωγή Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διοικητική διαδικασία.

Η πλειονότητα των νοµοθετικών και οργανωτικών / λειτουργικών προτάσεων του
Συνηγόρου του Πολίτη, που περιλαµβάνονται συνοπτικά σε παράρτηµα στο τέλος της
ειδικής έκθεσης, αφορά κυρίως σε ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ωστόσο, καταγράφονται και
προτάσεις για εισαγωγή ρυθµίσεων σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία στο
πλαίσιο της επιτελικής αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την προώθηση της απλούστευσης διαδικασιών και
την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση
της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 

Lawjobs