ΣτΠ: Πρόταση για ηλεκτρονική ενημέρωση των συνταξιούχων

0

Προς άρση κάθε αμφισβήτησης ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει εξατομικευμένη και αναλυτική ενημέρωση των συνταξιούχων, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, για τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που τους επιστράφηκαν.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές από πολίτες, οι οποίοι ζητούσαν να τους
παρασχεθεί σαφής και αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο που υπολογίστηκαν:

– οι αχρεωστήτως εισπραχθείσες εισφορές ασθένειας, οι οποίες τους επιστράφηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4501/2017, και

– τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν σε συγκεκριμένη κατηγορία
συνταξιούχων με το ν. 4575/2018 στις 21.12.2018.1,

Ο Συνήγορος του Πολίτη με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 239822/13300/23.3.2018 και
254942/3650/23.1.2019 έγγραφά του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισημαίνει ότι η κατάθεση των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους δεν συνοδεύτηκε από οποιαδήποτε ανάλυση του τρόπου υπολογισμού τους, με συνέπεια τη δημιουργία εύλογης σύγχυσης ή και αμφισβήτησης της ορθότητας υπολογισμού των ποσών που τελικά επιστράφηκαν.

Προς άρση κάθε αμφισβήτησης ή και εντοπισμό τυχόν λαθών που παρείσφρησαν και
προκειμένου να ικανοποιηθεί το νόμιμο και εύλογο αίτημα των ενδιαφερομένων πολιτών, χωρίς παράλληλα να επιβαρυνθεί η καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να αναρτηθεί ο τρόπος υπολογισμού των επιστρεπτέων χρηματικών ποσών σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα αυτή θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, όπως π.χ. αναρτώνται τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ή και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, για τους συνταξιούχους του δημοσίου ή ακόμα προτιμότερο, στο TAXIS, όπου θα μπορεί να εισέρχεται κάθε ενδιαφερόμενος και να έχει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις στοιχειώδεις επιταγές της αρχής της χρηστής διοίκησης, εξατομικευμένη ενημέρωση για την περίπτωσή του.

Σχόλια