ΣτΠ: Σχόλια για το Περιβαλλοντικό σχέδιο νόμου

0

Σχόλια του Συνηγόρου του Πολίτη επί του σχεδίου νόμου ««Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Για να διαβάσετε τα αναλυτικά σχόλια του ΣτΠ πατήστε εδώ

Σχόλια