Σύγκληση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Κωδ. Δικηγόρων – 06.10.2015

0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αθήνα , 28. 9. 2015

Προς
Τους κ.κ Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 6.10.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε στη γραμματέα της Επιτροπής μέχρι την 30.9.2015 το όνομα και τα στοιχεία του αντικαταστάτη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ TOY 15 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σχόλια