Σύγκληση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την Τρίτη, 13-9-2016

0

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων συνέρχεται στα γραφεία του ΔΣΑ,
την Τρίτη, 13.09.2016 και ώρα 14:30 .